Schoorsteentechniek

Vraag een offerte aan!

Vrijwel dagelijks gebeuren er nog ongelukken die te wijten zijn aan de slechte conditie van schoorstenen op de Nederlandse daken. Veel van deze ongelukken zijn te voorkomen door goed onderhoud en regelmatige inspectie van uw schoorsteen, mits dit wordt uitgevoerd door een deskundige schoorsteenspecialist.

SCHOORSTEEN REPARATIES

Oude schoorstenen hebben vaak voegen die aan het verzanden zijn (voegen worden poreus) hetgeen lekkage tot gevolg kan hebben. Door de verzanding van de voegen kan terugslag van de rook optreden met een groot risico op koolmonoxidevergiftiging. Het is daarom ook levensgevaarlijk om een gaskachel of haard aan te sluiten op een bestaand rookkanaal dat lange tijd niet is gebruikt of gecontroleerd.

Bij het impregneren van uw schoorsteen wordt zorgvuldig een vloeistof aangebracht op het metselwerk en de voegen. Hierdoor zal de schoorsteen geen vocht meer opnemen waardoor de kans op vorstschade aanzienlijk afneemt. De kans op scheuren of afbreken van de stenen is hiermee tot een minimum gereduceerd.

Ook de bovenplaat van uw schoorsteen zal in veel gevallen toe zijn aan renovatie. De meeste oude schoorstenen hebben een gecementeerde bovenplaat die door weersinvloeden, zoals vocht en vorst, na een aantal jaren scheuren gaat vertonen. De beste en meest eenvoudige oplossing is het in kunststof zetten van de gehele bovenplaat zodat vocht geen kans meer krijgt.

De buitenkant van de schoorsteen kan vaak nog prima gerenoveerd worden door deze opnieuw te voegen. Bij hakken of uitbreken van de voegen komt het nogal eens voor dat er behoorlijke schade wordt aangericht aan het metselwerk van de schoorsteen door de krachten die hierdoor op de schoorsteen worden uitgeoefend. Om dit te voorkomen, maken wij uitsluitend gebruik van de nieuwste technieken en zullen wij met diamant de voegen uitfrezen. Bij het frezen wordt nauwelijks kracht uitgeoefend op het metselwerk van de schoorsteen, waardoor het risico op scheuren of losraken van de stenen tot een minimum wordt gereduceerd. Eventuele loszittende stenen kunnen over het algemeen weer opnieuw vastgemetseld worden. Na het opnieuw voegen en eventueel impregneren van uw schoorsteen, kan uw schoorsteen weer vele jaren mee.

Onze diensten voor uw schoorsteen

schoorsteen vegen

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag (creosoot). Wanneer u de kachel stookt heeft deze laag al snel een temperatuur van 500 graden Celsius. Met deze temperatuur vliegt deze teerachtige laag in brand en een schoorsteenbrand is een feit! Jaarlijks telt Nederland ruim tweeduizend kleine en grote schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud van de rookkanalen.

Wanneer de kachel of openhaard als sfeer verwarming wordt gebruikt is een keer per jaar voldoende. Bij intensief gebruik, dus wanneer u de kachel of openhaard als hoofdverwarming gebruikt is het raadzaam om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.  U krijgt van ons een bewijs dat uw schoorsteen is geveegd. Dit dient u te bewaren voor de brandverzekering.

camera inspecties

Heeft u een bestaande woning gekocht en hebben de vorige bewoners lange tijd de schoorsteen niet gebruikt of heeft u geen bewijs gekregen dat de schoorsteen regelmatig geveegd of gecontroleerd is? Dan adviseren wij u om het schoorsteenkanaal deskundig te laten inspecteren voordat u het in gebruik neemt. Neem ook in alle andere gevallen waarbij u de schoorsteen niet helemaal vertrouwt geen enkel risico en laat eerst een camera-inspectie uitvoeren. Het camerasysteem dat wij gebruiken is speciaal voor schoorstenen en ventilatiekanalen gemaakt, zodat wij goed kunnen kijken of het kanaal scheuren of gebreken vertoont.

Laat u geen camera-inspectie uitvoeren, dan loopt u het risico van koolmonoxidevergiftiging of een schoorsteenbrand. Bovendien kan het creosoot doorslaan hetgeen stankoverlast tot gevolg heeft, deze stank kan dagen of zelfs weken blijven hangen nadat het probleem is opgelost. De verzekeringsmaatschappij zal u altijd vragen of u de schoorsteen wel heeft laten inspecteren alvorens zij enige schade zullen uitkeren. Indien u verzuimd heeft om uw schoorsteen regelmatig te laten vegen of tijdig te laten inspecteren, dan zal in veel gevallen de verzekering geen enkele schadevergoeding uitkeren.

verwijderen van vogelnesten

Ookal bent u een vogelliefhebber en gunt u deze dieren een behaaglijk plekje, dan adviseren wij u toch het nest uit uw schoorsteen te laten verwijderen. Vogelnesten kunnen er namelijk voor zorgen dat uw schoorsteen verstopt raakt. U loopt hiermee het risico dat er een schoorsteenbrand ontstaat.

Het is verstandig om minimaal één keer per jaar uw schoorsteenkanaal te laten controleren op vogelnesten of andere zaken die een verstopping of schoorsteenbrand kunnen veroorzaken. Als er tijdens een inspectie een vogelnest ontdekt wordt, dan zullen wij met u overleggen of en hoe we dit voor u zullen verwijderen.

dak reparaties

Een dakreparatie kan hoge kosten met zich meebrengen. Wanneer u ons op tijd inschakelt bent u niet alleen verzekerd van een snelle reparatie, maar kunt u ook hoge kosten vermijden. Stel de reparatie daarom niet te lang uit. All Building Services kan uw dak repareren voor een concurrerende prijs.

Slecht onderhoud of een storm kan schade opleveren aan uw dak. De lekkages die er kunnen ontstaan zijn niet alleen vervelend, maar kunnen ook schade aan uw woning opleveren. Het is daarom van groot belang de dakreparatie op tijd uit te laten voeren. Wij zijn gespecialiseerd in dergelijke dakreparaties en kunnen u doorgaans snel helpen.

leveren en plaatsen van kappen

Veel problemen kunnen worden voorkomen door uw schoorsteen te voorzien van een geschikte schoorsteenkap. Een goede kap beschermt de schoorsteen niet alleen tegen regen, maar ook vogels kunnen hierdoor niet meer in uw schoorsteen terecht komen. Vogels zoeken graag een warm en beschut plekje op en dan komt een schoorsteen al snel in aanmerking voor het bouwen van een nestje. Het gebeurt ook regelmatig dat men vogels aantreft in de woonkamer die per ongeluk in de schoorsteen terecht zijn gekomen. Een goede kap voorkomt deze problemen, maar zorgt er ook voor dat hete asdeeltjes niet uit uw schoorsteen kunnen ontsnappen.

Gloeiend hete asdeeltjes die terecht komen op geparkeerde auto’s of brandbare materialen kunnen een enorme schade aanrichten. U kunt dit voorkomen door het aanbrengen van een geschikte schoorsteenkap. Deze kap moet dan wel zodanig goed bevestigd worden dat windvlagen of een fikse storm de kap er niet af blazen. Wij adviseren u dan ook de montage van een schoorsteenkap over te laten aan onze deskundige medewerkers.

renovatie / slopen / nieuw metselen

Schoorsteen renovatie binnenkant

Oude schoorstenen zijn vaak in slechte staat en daarom is het van belang dat de schoorsteen wordt gerenoveerd voordat u een gashaard of open haard aansluit op het bestaande schoorsteenkanaal. Mocht er een schoorsteenlekkage zijn dan kan er rookoverlast optreden met een risico op koolmonoxidevergiftiging.

In de meeste gevallen wordt er in het bestaande rookkanaal een RVS flexibele schoorsteenvoering ingebracht.

 

Schoorsteen renovatie buitenkant

De renovatie van de buitenkant van de schoorsteen is afhankelijk van de staat hiervan. Mogelijk kan er worden volstaan met het opnieuw voegen van de schoorsteen en een nieuwe schoorsteenkop formeren.
Nadien wordt de schoorsteen behandeld met een waterafstotend impregneermiddel, hierdoor kan er geen vocht meer door de stenen worden opgenomen.

plaatsen van haarden en kachels

Enkele diensten en specialiteiten van ons zijn:

  • Het installeren van gashaarden/kachels binnen en buiten
  • Het installeren van houthaarden/kachels/inzethaarden
  • Het installeren van alle rookgasafvoerkanalen (volgens de geldende normen)
  • Het omkokeren van deze rookgasafvoerkanalen
  • Het plaatsen van flexibele/vaste voeringen in bestaande schoorsteenkanalen
  • Het leveren van Bio-Briketten
  • Het volledig inbouwen van (open) haarden met totale afwerking

Bent u op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor onderhoud & renovatie aan uw vastgoed?